Banner-new-1

Петроградцы побывали на спектаклях театра

http://www.petrogradnews.ru/news/2018-04-28/petrogradtsy-pobyvali-na-spektaklyakh-moskovskogo-teatra--na-basmannoy/